Nesnaž se, aby všichni zpívali tvoji písničku, stačí, že si jí zpíváš sám!

písničky od Pink

18. července 2007 v 15:40 | NR |  texty písní

Divoká Pink síce neprezradila žiadne mená, no póza na našampónovanom aute jasne pripomína Jessicu Simpson.

Pink(Dear Mr President) - text

Dear Mr. President
Come take a walk with me (take a walk with me)
Let's pretend we're just two people and
You're not better than me
I'd like to ask you some questions if we can speak honestly

What do you feel when you see all the homeless on the street
Who do you pray for at night before you go to sleep
What do you feel when you look in the mirror
Are you proud

How do you sleep while the rest of us cry
How do you dream when a mother has no chance to say goodbye
How do you walk with your head held high
Can you even look me in the eye
And tell me why

Dear Mr. President
Were you a lonely boy (were you a lonely boy)
Are you a lonely boy (are you a lonely boy)
How can you say
No child is left behind
We're not dumb and we're not blind (we're not blind)
They're all sitting in your cells
While you pay the road to hell

What kind of father would take his own daughter's rights away
And what kind of father might hate his own daughter if she was gay
I can only imagine what the first lady has to say
You've come a long way from whiskey and cocaine

How do you sleep while the rest of us cry
How do you dream when a mother has no chance to say goodbye
How do you walk with your head held high
Can you even look me in the eye

Let me tell you bout hard work
Minimum wage with a baby on the way
Let me tell you bout hard work
Rebuilding your house after the bombs took them away
Let me tell you bout hard work
Building a bed out of a cardboard box
Let me tell you bout hard work
Hard work
Hard work
You don't know nothing bout hard work
Hard work
Hard work
Oh

How do you sleep at night
How do you walk with your head held high
Dear Mr. President
You'd never take a walk with me
Would you
překlad:
Pink (vážený pane President) - text
váženému pane Presidentovi
přijdou vyjít si se mnou (si vyjít se mnou)
Pojďme předstírat my jsou jen dva lidé a
vy jsou ne lepší než mě
já had jako ptá se vás nějaké otázky jestli můžeme mluvit upřímně
Co vy cítíte když vidíte všechny bez domova na ulici
za koho modlíte se předtím než půjdete spát
co vy cítíte kdy vy se zastavíte zrcadlo
jste vy pyšný
Jak vy spíte zatímco my ostatní křičí
jak vy sníte kdy matka žádná šance se rozloučit
jak vy jdete s vaší hlavou držel vysoký
můžeš dokonce se dívat mě v okě
a říkat mi proč
Vážený pane President
byl jsi osamělý chlapec (byl jsi osamělý chlapec)
jste vy osamělý chlapec (jsou vy osamělý chlapec)
jak můžete říky ne
dítě je zůstal za
my jsou ne hloupý a my nejsme slepí (my nejsme slepí)
oni jsou všechno sedět ve vaší buňce
zatímco vy platíte cestu k peklu
Jaký druh otce by vzal jeho vlastní dceru-ovo hned
a jaký druh otce mohl by nenávidět jeho vlastní dceru jestli ona byla homosexuál
mohu jen si představit co první dáma musí říct
vy have jdete dlouhou cestu z whisků a kokainu
Jak vy spíte zatímco my ostatní křičí
jak vy sníte kdy matka žádná šance se rozloučit
jak vy jdete s vaší hlavou držel vysoký
můžeš dokonce se dívat mě v okě
Dovolte mi, abych vám řekl zápas tvrdě pracovní
minimální mzda s dítětem na cestě
dovolte mi, abych vám řekla zápas tvrdě práce
přestavba vašeho domu po bombách vzala jim pryč
dovolte mi, abych vám řekl zápas tvrdě pracovní
budova vysadí lepenkové krabice
dovolte mi, abych vám řekl zápas tvrdě pracovat pilně
pracovat pilně
práci
nevíš nic zápas tvrdě pracovat pilně
pracovat pilně
práci
ó!
Jak vy spíte v noci
jak vy jdete s vaší hlavou držel vysokého
váženého pane Presidenta
vy se semnou asi nikdy procházet nebudete že ne.

U & Ur Hand

Uh uh uh uh uh uh uh oh
Uh uh uh uh uh uh uh oh
Check it out
Going out
On the late night
Looking tight
Feeling nice
It's a **** fight
I can tell
I just know
That it's going down
Tonight
At the door we don't wait cause we know them
At the bar six shots just beginning
That's when dick head put his hands on me
But you see

I'm not here for your entertainment
You don't really want to mess with me tonight
Just stop and take a second
I was fine before you walked into my life
Cause you know it's over
Before it began
Keep your drink just give me the money
It's just you and your hand tonight

Uh uh uh uh uh uh uh oh
Uh uh uh uh uh uh uh oh

Midnight
I'm drunk
I don't give a ***k
Wanna dance
By myself
Guess you're outta luck
Don't touch
Back up
I'm not the one
Buh bye
Listen up it's just not happening
You can say what you want to your boyfriends
Just let me have my fun tonight
Aiight

I'm not here for your entertainment
You don't really want to mess with me tonight
Just stop and take a second
I was fine before you walked into my life
Cause you know it's over
Before it began
Keep your drink just give me the money
It's just you and your hand tonight

Uh uh uh uh uh uh uh oh
Break break
Break it down

In the corner with your boys you bet up five bucks
To get at the girl that just walked in but she thinks you suck
We didn't get all dressed up just for you to see
So quit spilling your drinks on me yeah

You know who you are
High fivin, talkin ****, but you're going home alone arentcha?

Cause I'm not here for your entertainment
No
You don't really want to mess with me tonight
Just stop and take a second
Just stop and take a second
I was fine before you walked into my life
Cause you know it's over
Know it's over
Before it began
Keep your drink just give me the money
It's just you and your hand tonight
It's just you and your hand

I'm not here for your entertainment
No no no
You don't really want to mess with me tonight
Just stop and take a second
Just take a second
I was fine before you walked into my life
Cause you know it's over
Before it began
Keep your drink just give me the money
It's just you and your hand tonight
Yeah oh
překlad:
U & Ur Hand
Uh uh uh uh uh uh uh ó!
Uh uh uh uh uh uh uh ó!
vyzkoušet to
jít ven
Na pozdní noci
se dívající těsný
pocit hezký
ten je **** boj
mohu říci
já jen vím
že to je jít dolů
dnes večer
ve dveřích my ne- čekáme příčinu my víme jim
v baru šest výstřel jen začátek
to je kdy čmuchal hlava dá jeho ruku na mě
ale vidíš
Nejsem zde pro vaši zábavu
vy opravdu ne- chcete k nepořádku se mnou dnes večer
jen zastavit a vzít druhý
já jsem byl jemný předtím než ty vstoupíš do mé životní
příčiny víš je po všem
předtím , než to začal
držet váš nápoj jen dát mi peníze
ty je jen vy a vaše ruka dnes večer
Uh uh uh uh uh uh uh ó!
Uh uh uh uh uh uh uh ó!
Půlnoc
já jsem pitý
já nedám ***k
Wanna tanci
mnou sám
hádám vy jsou ven-díky štěstí
nedotýká se
zálohovat
nejsem ten
Buh ahoj
poslouchat nahoru to jen ne se nestaly
vy můžete říct co vy chcete vašeho přítele
jen dejte mi má legrace dnes večer
Aiight
Nejsem zde pro vaši zábavu
vy opravdu ne- chcete k nepořádku se mnou dnes večer
jen zastavit a vzít druhý
já jsem byl jemný předtím než ty vstoupíš do mé životní
příčiny víš je po všem
předtím , než to začal
držet váš nápoj jen dát mi peníze
ty je jen vy a vaše ruka dnes večer
Uh uh uh uh uh uh uh ó!
přerušení přerušení
přerušení to dolů
V rohu s vašimi chlapci na mou duši nahoru pět prachy
Pro zjistit děvče které jen vstoupilo ale ona myslí vy sát
my ne- dáme se do pucu jen pro vás , abyste vidět
tak opustit se rozlévající váš nápoj na mě jo
Víte kdo/který vy jste vysoké
fivin, protestní demonstrace ****, ale vy jedete domů sám arentcha?
Příčina nejsem zde pro vaši zábavu
žádnou
vy opravdu ne- chcete k nepořádku se mnou dnes večer
jen zastavit a vzít druhý
jen zastavit a vzít druhý
já jsem byl jemný předtím než ty vstoupíš do mé životní
příčiny víš je po všem
vědět je po všem
předtím , než to začal
držet váš nápoj jen dát mi peníze
ty je jen vy a vaše ruka dnes večer
to je jen vy a vaše ruka
Nejsem zde pro vaši zábavu
žádnou žádný žádný
vy opravdu ne- chcete k nepořádku se mnou dnes večer
jen zastavit a vzít druhý
jen vzít druhý
já jsem byl jemný předtím než ty vstoupíš do mé životní
příčiny víš je po všem
předtím , než to začal
držet váš nápoj jen dát mi peníze
ty je jen vy a vaše ruka dnes večer
jo ó!
Stupid Girls
Uhhuh, uhhuh
Stupid girl (woo), stupid girls, stupid girls

Maybe if I act like that, that guy will call me back
what a paparazzi girl (yeah), I don't wanna be a stupid girl (uhhuh)

Go to Fred Segal, you'll find them there
Laughing loud so all the little people stare
Looking for a daddy to pay for the champagne (drop a name)
What happened to the dreams of a girl president
She's dancing in the video next to 50 Cent
They travel in packs of two or three
With their itsy bitsy doggies and their teeny-weeny tees

Where, oh where, have the smart people gone?
Oh where, oh where could they be? (yeah yeah yeah)

Maybe if I act like that, that guy will call me back
porno-paparazzi girl, I don't wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that, flipping my blonde hair back (yeah)
Push up my bra like that (uh-huh), I don't wanna be a stupid girl

(Break it down now)
Well it seems it's growing, it's epidemic
I'm scared that there ain't a cure
The world believes it and I'm going crazy
I cannot take any more
I'm so glad that I'll never fit in
That will never be me
Outcasts and girls with ambition
That's what I wanna see (c'mon)

Disasters all around
World in despair
your only concern is
Will it fuck up my hair?

Maybe act like that, that guy will call me back
porno-paparazzi girl,I dont wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that,flipping my blonde hair back
Push up my bra like that, I don't wanna be a stupid girl

(Do ya thing, do ya thing, do ya thing)
(I like this, like this, like this)

Pretty will you fuck me girl, silly as a lucky girl
Pull my head and suck it girl, stupid girl!
Pretty would you fuck me girl, silly as a lucky girl
Pull my head and suck it girl, stupid girl!

(Maybe if I)
Act like that,
Flipping my blonde hair back
(Maybe if I)
Push up my bra like that, stupid girl! (girl girl girl)

Maybe if I act like that, that guy will call me back
what a paparazzi girl, I dont wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that,flipping my blonde hair back
Push up my bra like that, I don't wanna be a stupid girl

Stupid girl, stupid girl, stupid girl...
překlad:
Hloupá děvčata
Uhhuh, uhhuh
hloupé děvče (dvoří se), hloupá děvčata, hloupá děvčata
Možná jestli já jednám takto, ten hoch bude volat mě záda
jací fotoreportéři děvče (jo), Já ne- wanna být hloupé děvče (uhhuh)
Jít do Fred Segal, vy najdete jim , že
se smějící hlasitý tak všichni malí lidi upřený pohled
hledající tátu platit za šampaňské (sníží jméno)
co se stalo snům o děvčeti prezident
ona tančí ve video vedle 50 centu
oni cestují v balíčkách ze dvou nebo tři
s jejich jeho maličkými důstojnickými sluhami a jejich malými předměty tvaru T
Kde, ó! kde, má chytré lidi šel?
Ó! kde, ó! kde mohli oni být? (jo jo jo)
Možná jestli já jednám takto, ten hoch bude volat mě zadní
pornografii-fotoreportéři děvče, Já ne- wanna být hloupé děvče
možná jestli já jednám takto, zatracené moje světlovlasé vlasy záda (jo)
zvednou mou podprsenku takto (hm), Já ne- wanna být hloupé děvče
(přerušení to dolů nyní)
dobře zdá se to je pěstování, to je epidemie
já jsem vystrašený že tam ai ne léčba
svět věří tomu a jdu šílený
nemohu vzít více
já ráno tak rád že já nikdy ne- se hodím
že nikdy nebude mě
ven-shozené parohy a děvčata s ctižádostí
tou je to, co já wanna vidím (c'mon)
Pohromy všude kolem
světa v si zoufají
váš jen zájem je
zmrví moje vlasy?
Možná akt takto, ten hoch bude volat mě zadní
pornografii-fotoreportéři děvče,Já si nasadím wanna být hloupé děvče
možná jestli já jednám takto,zatracené moje světlovlasé vlasy záda
zvednou mou podprsenku takto, Já ne- wanna být hloupé děvče
(dělat hlas pro věc, dělat hlas pro věc, dělat hlas pro věc)
(já jako tento, jako tento, takhle)
Pěkný se vyserete na mě děvče, hloupý jak šťastné děvče
táhne mou hlavu a sát to chodit za děvčaty, hloupé děvče!
Pěkný mohl byste šoustání mě děvče, hloupý jak šťastné děvče
táhne mou hlavu a sát to chodit za děvčaty, hloupé děvče!
(možná jestli já)
akt takto,
Zatracené moje světlovlasé vlasy záda
(možná jestli já)
zvednu mou podprsenku takto, hloupé děvče! (děvče děvče děvče)
Možná jestli já jednám takto, ten hoch bude volat mě záda
jací fotoreportéři děvče, Já si nasadím wanna být hloupé děvče
možná jestli já jednám takto,zatracené moje světlovlasé vlasy záda
zvednou mou podprsenku takto, Já ne- wanna být hloupé děvče
Hloupé děvče, hloupé děvče, hloupé děvče...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Muninka Muninka | Web | 18. července 2007 v 15:42 | Reagovat

Ahoj!!!

Na mím blogu je nová debata o Vyvolených......budu moc ráda, když tam přidáš svůj názor na tuhle reality show.

Měj se fajn....

2 Kate Kate | 24. července 2007 v 18:25 | Reagovat

teda kdo tohle prekladal!!!

3 NR NR | 24. července 2007 v 20:38 | Reagovat

překladač

4 Kate Kate | 27. července 2007 v 0:51 | Reagovat

prekladac na netu, fajn.. HROZNEEEEEEE!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama